Postovy Kurier shipment tracking

SHIPPING INFO SENT TO SLOVAKIA POST COURIER

Shipment is transferring from Greece to SK Post Courier facility in Slovakia. The typical shipping window is 4 - 6 business days, plus processing time. The tracking number will be valid when the shipment will arrive at SK Post Courier - Slovakia.

DOPRAVNÁ INFORMÁCIA ODOSLANÁ NA SLOVENSKU POST KURIÉR

Zásielka sa presúva z Grécka do zariadenia SK Postovy Kurier na Slovensku. Typické okno na odoslanie je 4 - 6 pracovných dní plus čas na spracovanie. Číslo zásielky bude platné, keď zásielka dorazí na SK Postovy Kurier - Slovensko.